LogoAlzibus
Línies i temps
Seleccione una línia
Pot consultar informació relativa a:
1. Una línia en concret, seleccionant-la en el desplegable de la part superior.
2. On es troba una parada, polsant el botó de mapa.
3. Buscant la seua parada dins del recorregut d'una línia, polsant en el botó de línies.

Avisos

Des d´el 16 de març de 2020 mentres dure l’alarma sanitaria per el COVID-19 el servici de bus urbà serà

GRATUÏT

Els viatgers accediran al bus per la porta de darrere per a preservar la salut dels conductors i evitar possibles contagis.
Es recomana mantindré al menys un metre de distancia entre els viatgers i fer cas a les recomanacions sanitàries.

Des d´el 2 d´abril de 2020
En aplicació del RD10/2020 mentres dure l’alarma sanitaria per el COVID-19 el servici de bus urbà serà:
Línia 1 hores en horari normal
Línia 1 mitges en horari normal
Línia 2 en horari normal

Línia 3 queda suspesa

A causa de l´estat d´alarma decretat pel Govern d´Espanya i al tancament de les instal·lacions del cementeri municipal d´Alzira se suspén el servei municipal d´autobús al cementeri d´Alzira.