LogoAlzibus
Líneas y Tiempos
Seleccione una línea
Puede consultar información relativa a:
1. Una línea en concreto, seleccionándola en el desplegable de la parte superior.
2. Dónde se encuentra una parada, pulsando el botón de mapa.
3. Buscando su parada dentro del recorrido de una línea, pulsando en el botón de líneas.

Avisos

Des d´el 16 de març de 2020 mentres dure l’alarma sanitaria per el COVID-19 el servici de bus urbà serà

GRATUÏT

Els viatgers accediran al bus per la porta de darrere per a preservar la salut dels conductors i evitar possibles contagis.
Es recomana mantindré al menys un metre de distancia entre els viatgers i fer cas a les recomanacions sanitàries.

Des d´el 2 d´abril de 2020
En aplicació del RD10/2020 mentres dure l’alarma sanitaria per el COVID-19 el servici de bus urbà serà:
Línia 1 hores en horari normal
Línia 1 mitges en horari normal
Línia 2 en horari normal

Línia 3 queda suspesa

A causa de l´estat d´alarma decretat pel Govern d´Espanya i al tancament de les instal·lacions del cementeri municipal d´Alzira se suspén el servei municipal d´autobús al cementeri d´Alzira.