LogoAlzibus
Línies i temps
Seleccione una línia
L1
HOSPITAL
ESTACIO RENFE
    
HOSPITAL L1L2L3
AV. MEDITERRANIA-DIPUTACIO L1L2CEM
AV. DELS ESPORTS-CIPFP LLUIS SUÑER L1L2L3
AV. PARE POMPILI-IES JOSEP Mª PARRA L1L2CEM
AV. PARE POMPILI-HORT DE GORRETA (A ESTACIO) L1L2CEM
JAUME D'OLID L1CEM
CAMIL DOLZ- J. PAU L1CEM
HORT DELS FRARES-PL. PRIMER DE MAIG L1CEM
HORT DELS FRARES-CENTRE DE SALUT II L1CEM
DR. FERRAN-BENIMUSLEM L1CEM
GV. COMUNITAT VALENCIANA-I. S. TULELL L1CEM
SANTS. PATRONS - CORREUS L1CEM
PLAÇA DEL REGNE L1L2L3CEM
ESTACIO RENFE L1L2L3
RONDA SEQUIA REIAL D'ALZIRA-CENTRE DE SALUT L1L2
PLAÇA DEL REGNE (A HOSPITAL) L1L3CEM
PLAÇA MAJOR (A HOSPITAL) L1
PEREZ GALDÓS L1CEM
GANDIA-DR. FLEMING L1L2CEM
ALQUENENCIA-AV. DEL PARC L1CEM
PERE ESPLUGUES-MARE DE DEU DEL LLUCH L1CEM
PERE ESPLUGUES-FAVARETA L1CEM
PERE ESPLUGUES-JAUME D'OLID L1CEM
PERE ESPLUGUES-ESPERANÇA L1CEM
GENERAL ESPARTERO L1L2L3CEM
AV. MEDITERRANIA-RESIDENCIA L1L2L3CEM
   

totes les línies

Freqüència EIXIDES DES DE L’HOSPITAL:

LABORABLES:
De setembre a juny:
Funciona cada 30 minuts des de les 05:55h fins les 21:55h.
Juliol: Funciona cada 30 minuts des de les 05:55h fins les 14:30h.
A partir de les 14:30h cada hora fins a les 21:55h.
Agost: Funciona cada hora des de les 05:55h a les 21:55h.

DISSABTES:
Funciona cada hora des de les 05:55h fins a les 21:55h.

DIUMENGES I FESTIUS:
08:55 - 10:55 - 12:55
16:55 - 18:55 - 20:55

EIXIDES DES DE L’ESTACIÓ RENFE:

LABORABLES:
De setembre a juny:
Funciona cada 30 minuts des de les 06:30 fins les 21:30h.
Repartix els últims trens fins les 23:10h
Juliol: Funciona cada 30 minuts des de les 06:30h fins les 14:30h.
A partir de les 14:30h cada hora fins a les 21:30h.
Repartix els últims trens fins les 23:10h
Agost: Funciona cada hora des de les 06:30h fins les 21:30h.
Repartix els últims trens fins les 23:10h

DISSABTES:
Funciona cada hora des de les 06:30h fins a les 21:30h.
Repartix els tren de les 22:35h

DIUMENGES I FESTIUS:
09:30 - 11:30 - 13:30
17:30 - 19:30 - 21:30

**Els dies: Divendres Sant, Nadal i 1 de gener, per la vesprada no hi ha servici.

*La parada 18 sols funcionarà en les eixides des de l’HOSPITAL 07:55 – 08:25 - 14:25 i 21:25 en HORARIS LECTIUS en L’Avinguda dels Esport-CIPFP Luis Suñer.